digterstemmers Lange Hale

Chris Anderson, redaktør på Wired, beskrev i en artikel 2004 (som 2006 blev udvidet til en bog, The Long Tail), hvordan flere ebogstitler på lang sigt ville tjene sig hjem ved ret og simpelt at findes tilgængelige i distributionssystemet.

The Long Tail er i sin kerne et visionært (eller ønske-) opgør med den såkaldte Pareto-regel, som viser et regelmæssigt forhold på 20/80 mellem f.eks. tilbudt vare og affødt resultat, sådan at forstå at 20% af alle tilbudte varer udgør 80% af det totale salg.

Chris Andersons tanke var, at ebogstitler ved ikke at pådrage sig nævneværdige udgifter til distribution og opbevaring ville forandre forholdet mellem vare og resultat. F.eks. et 30/80- eller 40/80-forhold ville betyde færre bestsellere og større salg af smallere titler. En “naturlig” omfordeling af det totale salg til gavn for flere forfattere!

Ikke nogen dårlig vision (eller drøm).

Nu er der gået 10 år. eBøger er endelig slået igennem på forbrugerniveau. Holder den så vand, denne økonomiske teori om Den Lange Hale?Forskere i et nyligt studie kalder teorien “Den Tabte Hale“. Det har vist sig, at en Lang Hale i salgsleddet ikke nødvendigvis modsvares af efterspørgsel.

Som eksempel vil niche-udgivelser som digtsamlinger godt nok have længere holdbarhed pga. digtes begrænsede og entusiastiske publikum, men selv i en snæver niche er hver eneste ny udgivelse i konkurrence med alle forrige i samme niche. Mængden af tilgængelige titler vokser og i konkurrence med ebøger i alle andre genrer skubbes titler hurtigt bagud – måske nok tilgængelige som Den Lange Hale, men stærkt sårbare over for manglende, fortsat promovering.

Det grundliggende problem med Den Lange Hale er opmærksomheds-økonomi: Det tager tid at læse en bog. Forbrugeren kan ikke som med musik lave andre ting imens. Og selv ikke den mest udholdende markedsføring kan holde titler synlige i al evighed i Den Lange Hales overvækst af ældre titler.

Lydbøger, og her med særligt blik på digterstemmer, kan delvis overkomme et af problemerne med opmærksomheds-økonomi: Som køber kan man gøre andre ting, mens en indtalt stemme læser op for én. Ikke så mange forskellige ting som med musik, men man kan både udføre monotont arbejde, køre bil eller lade sig transportere, mens man hører digte. Og man kan gøre en god oplæsning til en fest, på samme måde som når man skruer op for god musik.

Som forlægger for digte i lyd var jeg klart for tidligt ude I 2004, da jeg første gang forsøgte at lancere digterstemmer. Der var ingen digitaliserede lyddigtere offentligt tilgængelige nogen steder (ud over boghandleren Booktraders udgivelser), men mine ambitioner oversteg min formåen. Forfatterstemmer.dk som arkiv for stemmeoptagelser har siden forsøgt at løfte arven, og er på et par år blevet til en velkommen stemmerepræsentation, hvis man vil orientere sig blandt nogle af tidens stemmer. Men hér er ingen samlede værker.

Fremgangen i lydbøger, podcasts, radiodokumentarer og lydbilleder i dag, 2015, er stor. I engelsktalende lande er lyd begyndt at kunne konkurrere med skrift, i hvertfald når det handler om bestsellerromaner, og samme mønster gør sig gældende i Danmark; mængden af audio-sekundærudgivelser er stor.

Den Tabte Hale og det forstørrede hoved af nyt, der kontinuerligt hober sig op, er dog ikke aktuel på digterniveau endnu.

Søger man på saxo.com, findes 4 nutidige digtere til salg som digitale elydbøger. Fire. Det samme antal er i udlån på netlydbog.dk. Og på bibliotek.dk kan man finde ubegrænset netadgang til 2 (to) elydbøger med digte; de andre, der findes i systemet, er kun tilgængelige for folk med med anerkendte handicaps i Notas system, og typisk indlæst af Notas indlæsere, ikke digterne selv.

I digterlydbogsgenren er således masser af plads til digtere. Selvstændige værker eller sekundærudgivelser af tidligere udgivne ebog- eller papirtitler – og stor mulighed for digtere at præge den nationale scene, for ikke at tale om en lydudgivelses reklameværdi for booking af live-oplæsninger.

Og så er det bare fedt at høre gode oplæsninger fra de mennesker, som teksten betyder allermest for!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *